Aktualności

WM pl.Kazimierza 2: składanie ofert na wymianę wodomierzy i ciepłomierzy.

11/10/2022

Wspólnota Mieszkaniowa pl.Kazimierza 2 zaprasza do składania ofert wymianę 16 wodomierzy oraz 14 ciepłomierzy z odczytem zdalnym.

Oferty  należy złożyć w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach u zarządcy nieruchomości w spółce „ENTER” – Opole, ul. Spychalskiego 13 (III piętro) w terminie  do dnia 21.10.2022r.

 Informacje dział techniczny ENTER tel.774001955