Oferta

Oferujemy kompleksową obsługę:

 

 

Finansowo-księgową

Prowadzenie rozliczeń, sprawozdawczość finansowa, windykacja należności, ubezpieczenia budynków.

 

Techniczną

Prowadzenie dokumentacji technicznej, wyszukiwanie wykonawców świadczących usługi w zakresie remontów, usuwanie awarii, nadzór nad pracami remontowymi, weryfikacja dokumentacji robót remontowych pod względem merytorycznym i finansowym.

 

 

Eksploatacyjną

Dostawa mediów: wody, energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wywóz ścieków i nieczystości stałych, utrzymanie należytego porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynków oraz terenu działek i chodników.

 

Prawną

Prawną w zakresie zgodnym z zawartą umową o zarządzanie nieruchomością, opracowywanie umów.

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń 77 474 52 08 lub napisz sekretariat@zarzadca-enter.pl

 

 

kontakt