Aktualności

WM Pl. Kazimierza 2: składanie ofert na malowanie klatki schodowej

05/07/2021

Wspólnota Mieszkaniowa  Plac Kazimierza 2 w Opolu zaprasza do złożenia ofert na planowane zadanie pt.:  malowanie klatki schodowej – na podstawie obmiarów własnych.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 77 400 19 60.

Oferty  wyłącznie w formie szczegółowych kosztorysów ofertowych należy złożyć w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach u zarządcy nieruchomości w spółce „ENTER” – Opole, ul. Spychalskiego 13 (III piętro) w terminie  do dnia 16.07.2021r.

Oferty złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.

Informację o wyniku wyboru ofert uzyskać będzie można w dziale technicznym Spółki ENTER.