Aktualności

WM Wandy 2 – zaproszenie do składania ofert.

21/02/2023

Wspólnota Mieszkaniowa Wandy 2 w Opolu zaprasza do składania ofert na remont galerii w w/w budynku w terminie do 10.03.2023r.

załączniki:

Opis do projektu arch-bud.

17-078-WANDY-PW-V00

Przedmiar robót

17-078-OPIS-OST-V00

17-078-PB-OPIS-V00

rys 2 zzut i przekrój galerii

Wytyczne do przetargu