Aktualności

WM Licealna 2: składanie ofert termoizolacja budynku.

29/08/2022

Wspólnota Mieszkaniowa Licealna 2 zaprasza do składania ofert na termoizolacje budynku Licealna 2.

Oferty  należy złożyć w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach u zarządcy nieruchomości w spółce „ENTER” – Opole, ul. Spychalskiego 13 (III piętro) w terminie  do dnia 12.09.2022r.

 Informacje dział techniczny ENTER tel.774001955

Załączniki:

Licealna 2 – przedmiar Projekt Licealna 2 Projekt Licealna 2 cd.