Aktualności

WM WANDY 3: składanie ofert na zadanie remontu elewacji z dociepleniem od strony podwórka

11/04/2018

Wspólnota Mieszkaniowa Wandy 3 w Opolu zaprasza do złożenia ofert na planowane zadanie pn. remont elewacji budynku z dociepleniem od strony podwórka – na podstawie załączonego przedmiaru robót przedmiar wandy 3

 

Kosztorysy należy złożyć w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach u zarządcy w/w nieruchomości, tj. Spółce Enter – Opole, ul. Spychalskiego 13 (III piętro), do 30.04.2018.

 

Oferty złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.

 

Informacje o wyniku wyboru ofert uzyskać będzie można w dziale technicznym Spółki Enter, 77 474 52 08, wew. 105.