Aktualności

WM TARNOPOLSKA 57: SKŁADANIE OFERT NA ZADANIE REMONTU BALKONÓW

31/01/2019

Wspólnota Mieszkaniowa Tarnopolska 57 w Opolu zaprasza do złożenia ofert na planowane zadanie pn. remontu balkonów, zgodnie z załączonym przedmiarem robót przedmiar balkony tarnopolska 57

Kosztorysy ofertowe należy złożyć w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach u zarządcy w/w nieruchomości, tj. Spółce Enter – Opole, ul. Spychalskiego 13 (III piętro), do 15.02.2019.

Oferty złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale technicznym Spółki Enter, 77 474 52 08, wew. 109