Aktualności

WM Spychalskiego 19: składanie ofert na zadanie izolacja pozioma ścian piwnicznych

20/04/2021

Wspólnota Mieszkaniowa  Spychalskiego 19 w Opolu zaprasza do złożenia ofert na planowane zadanie pt.:  izolacja pozioma (przepona) ścian piwnicznych metodą hydrofobową – na podstawie opracowanej dokumentacji techniczno-wykonawczej wraz z przedmiarem robót w załączeniu.

Załączniki: opis techniczny, Przedmiar, rys izolacja

Zwięzły opis rodzaju i zakresu robót  znajduje się w  opisie technicznym projektu i w przedmiarze robót.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 77 400 19 55.

Oferty  wyłącznie w formie szczegółowych kosztorysów ofertowych należy złożyć w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach u zarządcy nieruchomości w spółce „ENTER” – Opole, ul. Spychalskiego 13 (III piętro) w terminie  do dnia 07.05.2021r.

Oferty złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.

Informację o wyniku wyboru ofert uzyskać będzie można w dziale technicznym Spółki ENTER.