Aktualności

WM KROPIDŁY 8: SKŁADANIE OFERT NA ZADANIE REMONTU DACHU

04/09/2018

Wspólnota Mieszkaniowa Kropidły 8 w Opolu zaprasza do złożenia ofert na planowane zadanie pn. remontu dachu, zgodnie z załączonym przedmiarem robót Książka przedmiarów Kropidły 8

Kosztorysy ofertowe należy złożyć w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach u zarządcy w/w nieruchomości, tj. Spółce Enter – Opole, ul. Spychalskiego 13 (III piętro), do 21.09.2018.

Oferty złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale technicznym Spółki Enter, 77 474 52 08, wew. 105.