Aktualności

WM Katedralna 7: SKŁADANIE OFERT NA ZADANIE REMONTU ELEWACJI

22/02/2019

Wspólnota Mieszkaniowa Katedralna 7 w Opolu zaprasza do złożenia ofert na planowane zadanie pn. remontu elewacji, zgodnie z załączonym przedmiarem robót Przedmiar Katerdralna7

Kosztorysy ofertowe należy złożyć w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach u zarządcy w/w nieruchomości, tj. Spółce Enter – Opole, ul. Spychalskiego 13 (III piętro), do 06.03.2019.
Oferty złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale technicznym Spółki Enter, 77 474 52 08, wew. 110