Aktualności

WM Bończyka 31: SKŁADANIE OFERT NA ZADANIE REMONTU ELEWACJI

17/01/2019

Wspólnota Mieszkaniowa Bończyka 31 w Opolu zaprasza do złożenia ofert na planowane zadanie pn. remontu elewacji, zgodnie z załączonym przedmiarem robót przedmiar loggia bończyka 31

przedmiar elewacja bończyka 31
Odpowiedzi na zapytania: informacje dodatkowe
Kosztorysy ofertowe należy złożyć w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach u zarządcy w/w nieruchomości, tj. Spółce Enter – Opole, ul. Spychalskiego 13 (III piętro), do 15.02.2019.

Oferty złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale technicznym Spółki Enter, 77 474 52 08, wew. 109