Aktualności

WM Bończyka 24-24a: wykonanie utwardzenia podwórka (składanie ofert)

18/08/2017

Wspólnota Mieszkaniowa Bończyka 24-24a w Opolu zaprasza do złożenia ofert na planowane zadanie pn: wykonanie utwardzenia (tłuczniem) podwórka przy ul. Bończyka 24-24a w Opolu.

 

Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki Enter, tj. Opole, ul. Spychalskiego 13 (III piętro) w terminie do 04.09.2017.

 

Informacje dodatkowe dot. planowanego zadania  oraz informacje o wyniku ofert można uzyskać w dziale technicznym Spółki Enter, tel. 77 474 52 08, wew. 105.