Aktualności

WM NYSY ŁUŻYCKIEJ 7: REMONT ELEWACJI WSCHODNIEJ Z DOCIEPLENIEM (składanie ofert)

03/08/2017

Wspólnota Mieszkaniowa Nysy Łużyckiej 7 w Opolu zaprasza do złożenia ofert na planowane zadanie pn: remont elewacji wschodniej z dociepleniem od strony ul. Budowlanych w Opolu, zgodnie z załączonym przedmiarem robót: przedmiar nysy łużyckiej 7

 

Kosztorysy ofertowe należy złożyć w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki Enter, tj. Opole, ul. Spychalskiego 13 (III piętro) w terminie do 18.08.2017.

 

Informacje dodatkowe dot. planowanego zadania  oraz informacje o wyniku ofert można uzyskać w dziale technicznym Spółki Enter, tel. 77 474 52 08, wew. 105.