Aktualności

Deklaracje źródeł ciepła CEEB. Termin składania 30.06.2022r.

08/06/2022

Deklaracje źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

 

W związku ze zbliżającym się terminem składania deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw informujemy, że w przypadku posiadania indywidualnych źródeł ogrzewania lub ciepłej wody w mieszkaniach, właściciele mieszkań składają deklaracje we własnym zakresie /deklaracje A/.

Lokale użytkowe składają deklaracje B.

W pozostałych przypadkach tj. kiedy źródłem jest sieć miejska lub lokalna złożył je Zarządca.

Deklaracje można złożyć w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Wydział Ochrony Środowiska pok. 319, bądź drogą elektroniczną https://ceeb.gov.pl

Więcej informacji oraz druki do pobrania: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynków.